Стратегічні документи розвитку Миколаївської області

Сучасний світ загальної конкуренції та глобальних викликів, браку природних, фінансових, людських ресурсів спонукує усіх суб‘єктів різних ринків шукати нові можливості для розвитку, використовувати власні переваги та можливості для отримання кращого доступу до ресурсів.

Часи сподівань винятково на зовнішні державні чи міжнародні ресурси відходять у минуле, і все більше зростає тенденція до ефективного використання власних ресурсів, творення власної територіальної згуртованості, як в межах держав, так і в межах їх регіонів.

Зміна підходів до регіонального розвитку, що відбулась у Європі та зачепила зараз Україну, спрямована на посилення ролі регіонів, органів публічної влади в регіонах у власному стратегічному плануванні та власному розвитку.

Планування регіонального розвитку на середньострокову перспективу, яке є результатом роботи різних суб'єктів регіонального розвитку в області: від обласної ради і обласної державної адміністрації до представників асоціацій підприємців, громадськості та науковців, має стати основою для регіональних та місцевих програм розвитку.

Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно

План заходів з реалізації у 2021 - 2023 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно


 

Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

План заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року