Індустріальні парки

presentation

 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності облдержадміністрації є цілеспрямована інвестиційна  політика, яка ґрунтується на принципах законності, відкритості, рівноправності та взаємної відповідальності учасників інвестиційного процесу.

З метою сприяння сталому розвитку національної економіки, формуванню привабливого інвестиційного середовища Урядом визначено напрями і способи індустріалізації економіки, модернізації промисловості шляхом впровадження підходів ресурсоефективності, залучення інвестицій, підвищення рівня зайнятості населення, забезпечення збалансованого регіонального та місцевого розвитку.

Одним із шляхів, перевірених часом та міжнародним досвідом, став механізм забезпечення розвитку індустріальних парків. Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року №176-р схвалено Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки та Операційний План її реалізації у 2023-2025 роках.

Індустріальні парки можуть запропонувати інвестору земельні ділянки, приміщення, придатні до експлуатації, ресурсоефективну інженерно-транспортну інфраструктуру, доступ до кваліфікованих працівників, освітніх установ та супутніх послуг, що дає змогу зосередитися на виробництві товарів, які відповідають національним та міжнародним стандартам якості, користуються попитом на відповідних ринках.

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про індустріальні парки"

ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 176-р "Про схвалення Стратегії розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки"