Реалізація інвестиційних проектів

Одним із пріоритетних напрямів діяльності облдержадміністрації є цілеспрямована інвестиційна  політика, яка ґрунтується на принципах законності, відкритості, рівноправності та взаємної відповідальності учасників інвестиційного процесу.

Робота щодо формування системного підходу у сприянні інвестиційній діяльності здійснюється  облдержадміністрацією шляхом впровадження програмно-цільового підходу та налагодженню взаємовигідного співробітництва з інвесторами і центральними органами виконавчої влади, відповідальними за реалізацію інвестиційних проектів загальнодержавного значення.