Законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти

Інвестиційна діяльність:

Закони:

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів господарювання, створених використанням майна та коштів вітчизняного походження»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інвестиційну діяльність»

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про інститути спільного інвестування" від 05.07.2012 (із змінами)

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про режим іноземного інвестування»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист іноземних інвестицій на Україні»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про концесії»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про угоди про розподіл продукції»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державно-приватне партнерство»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про акціонерні товариства»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про холдингові компанії в Україні»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про цінні папери та фондовий ринок»

 


Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 № 292 "Про затвердження порядків надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями"

ПОСТАНОВА від 22 квітня 2020 р. № 294 «Про внесення змін до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1062 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів

ПОСТАНОВА від 12 вересня 2011 р. №1130 «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва»

ПОСТАНОВА від 9 червня 2011р. №701 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів»

Накази Мінекономрозвитку України:

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.08.2018 №1075 «Про затвердження форми інформації про державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка»

НАКАЗ від 19 червня 2012 року  № 724 «Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»

Наказ Мінекономрозвитку від 06.10.2011 №105 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору  енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті   на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва    енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії  та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»

Інноваційна діяльність:
 
Закони:

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про індустріальні парки»

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про інноваційну діяльність"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про наукові парки"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про наукову і науково-технічну експертизу"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки»

ПОСТАНОВА від 17 вересня 2003 р. N 1474 «Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів»  

ПОСТАНОВА від 17 липня 2003 р. N 1094 «Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності»

ПОСТАНОВА від 22 травня 1996 р. N 549 «Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів»